Szanowni Pacjenci!

Uprzejmie prosimy o odwoływanie wizyt z co najmniej 5 godzinnym wyprzedzeniem.

W przypadku braku odwołania wizyty w czasie krótszym niż wyżej wymieniony, będziemy zmuszeni obciążyć Państwa połową ceny umówionego zabiegu.

W przypadku spóźnienia pacjenta, Fizjoterapeuta ma prawo skrócić czas planowanego zabiegu.

W przypadku wykupienia zabiegów odgórnie w pakietach, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za wykupione zabiegi. Istnieje możliwość zmiany terminu zabiegu, odstąpienie zabiegu innej osobie lub zwrot nie wykorzystanej kwoty w postaci bonu podarunkowego.

 

RODO:

Szanowny Pacjencie!

W związku z tym, że korzystasz z naszych usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Piotr Kwiatkowski.

 

Oto dane prowadzonej przez niego firmy: REHABILITACJA ŁOMIANKI Piotr Kwiatkowski przy ul. Wiślanej 48, 05-092 Łomianki. Legitymuje się on numerem NIP 1181712436 oraz REGON 145841550. Jeżeli będziesz chciał się z nim skontaktować w celu skorzystania z przysługujących Tobie praw związanych z ochroną Twoich danych osobowych, możesz to zrobić telefonicznie pod numerem +48 530 677 600 albo pocztą elektroniczną pod adresem: piotr@kwiatko.com.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Oznacza to między innymi to, że możesz w każdej chwili zapoznać się z dotyczącą Ciebie dokumentacją medyczną. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Podstawą przetwarzania danych, w zakresie jaki jest istotny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom, ale korzystamy z usług podmiotów współpracujących w celach takich jak na przykład prowadzenie księgowości, utrzymanie strony internetowej czy poczty elektronicznej oraz utrzymanie systemu zarządzania placówką. Te podmioty mogą być odbiorcami Twoich danych, więc jeżeli jesteś zainteresowany tym, kim oni są, zajrzyj proszę do naszej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. W związku z tym, że współpracujemy z innymi podmiotami przy wykonywaniu dla Ciebie usług, Twoje dane będą też odbierane i przetwarzane przez współpracujących z nami fizjoterapeutów, których dane znajdziesz na stronie internetowej, oraz personel administracyjny.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował do Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli tzw. profilowania.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w określonym terminie, przez okres 2 lat, chyba, że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Pozdrawiamy,

zespół REHABILITACJA ŁOMIANKI